Hinricsson, Anders
1770-1851

  Fiskare, Klockare.
Född 7 december 1770 i Uggledal, Askim (O). [1]
Döpt 9 december 1770 i Askim (O). [1]
Död 3 juli 1851 på Styrsö, Styrsö (O). [2]
Begravd 6 juli 1851 på Styrsö, Styrsö (O). [2]

Anders Hinricsson. Tavla 2 Född 7 december 1770 i Uggledal, Askim (O). [1] Död 3 juli 1851 på Styrsö, Styrsö (O). [2] Fiskare, Klockare.
f Hindrich Andersson. Ansedel Tavla 2 Född beräknat 1745. Död i Uggledal, Askim (O). Bonde.
   
 
   
 
m Gunila Andersdotter. Ansedel Tavla 2 Född 25 oktober 1750 i Uggledal, Askim (O). [3] Död 18 januari 1809 i Askim (O). [4] mf Anders Andersson. Ansedel Tavla 2  
 
mm Maria Jönsdotter. Ansedel Tavla 2  
 

Levnadsbeskrivning

Inflyttad från Uggledal den 27 maj 1792 till Styrsö Nordgård, Styrsö, Styrsö (O). [5]
Enligt inflyttningsbrevet är Anders född den 3/12 1770. Sedelhafvaren Dräingen Anders Hendricsson som nu flytat til Styrsö och hvilken är född den 3 December 1770 i Ugledal, Iämnas det vittnesbörd at han väl läsa i Bok och utom den samma Doctor Luthers Catheches samt något af Svebillii för Klaring, han har begått den Heliga nattvarden och det sista gången uti Sistledne Martii månad, har fördt stilla och wacker lefnad, och är, så vida mig vetterliget är, från Äktenskapsförbindelse ledig, vilket intygas. Tofta den 27 maii 1792. Johan Peter Carlberg v. Past. Frölunda Askim

Levnadsbeskrivning Inflyttad 1792-05-27 till Styrsö (O) (HII:1 p Lösblad, Al:10 p 32).

År 1820 tillträder Anders som klockare i styrsö församling och han innehar den i 30 år då han vid nästan fyllda 80 år 1850 Anders lämnar över till Carl Severin Rosenberg från Träslöv. Redan 3 år tidigare börjar kyrkan att söka efter en efterträdare till Anders men ingen ansökte till tjänsten. År 1847 lyckas Anders bortarrendera sin klockaretjänst till Rosenberg. Men eftersom denne inte hade råd att betala mer än 50 riksdaler i arrende beslöt sockenmännen att tilldela den gamle klockaren extramedel för livsuppehället. Han fick 18 shillling per matlag. Dessutom fick han uppbära offer en dag på julen. Så löstes hans pensionsfråga. Men för att klara arrendet blev Rosenberg nödsakat att år 1851 begära löneförhöjning för klockaretjänsten. Det fick han också, hela 24 shilling per matlag, "så han kunde betala den gamle klockaren så stort accord som möjligt". Rosenborgs bekymmer skulle dock snart försvinna. Den gamle klockaren avled och för hans änka beviljades 18 skilling per matlag under nödåret 1852, men offerdagen, som tillkommitt hennes gamle make drogs in. Senare fick dock den "fattiga och bräckliga klockareänkan" ett årligt offer. Den 78-åriga sjukliga kvinnan tillerkändes exempelvis år 1860 ett offer "som hon själv får uppta i klockarebänken". Denna sorgliga ålderdomsvård slutade år 1862, då kyrkoherden i februari förskotterade 4 riksdaler "till klockareänkans likkista".

  Gift 15 oktober 1797 på Styrsö, Styrsö (O) [6] Lyst 24/9, 1/10 och 8/10 1797.
   Kerstin Olena Eriksdotter. Ansedel Tavla 2 Piga.
Född 4 mars 1766 på Styrsö, Styrsö (O). [7]
Döpt 7 mars 1766 på Styrsö, Styrsö (O). [7]
Död 6 december 1817 på Styrsö, Styrsö (O). [8]
Begravd 14 december 1817 på Styrsö, Styrsö (O). [8]
    Gunnilla Gunla Andersdotter. Piga.
Född 3 december 1798 på Styrsö, Styrsö (O). [9]
Döpt 5 december 1798 på Styrsö, Styrsö (O). [9]
Bodde i Juius Petterssons hus i Halsvik.
    Erik Andersson. Ansedel Tavla 2 Fiskare.
Född 22 september 1803 på Styrsö, Styrsö (O). [10]
Döpt 25 september 1803 på Styrsö, Styrsö (O). [10]
Dog i smittkoppor 54 år 6 mån 4 dag den 26 mars 1858 i Styrsö Nordgård, Styrsö, Styrsö (O). [11] [12]
Begravd 27 mars 1858 på Styrsö, Styrsö (O). [12]
Bodde i Ralf Carlssons hus i Halsvik
  Gift omkring 1820 på Styrsö, Styrsö (O) [5]
   Catharina Olofsdotter. Piga.
Född 20 januari 1783 i Stora Årekärr, Askim (O). [13]
Döpt 21 januari 1783 i Askim (O). [13]
Död 1862.

Källor
 1. C:1 p 199
 2. C:6 p 238
 3. C:1 p 112
 4. C:1 p 305
 5. Landsarkivet
 6. C:3 p 651
 7. C:3 p 297
 8. C:4 p 241
 9. C:3 p 474
 10. C:3 p 506
 11. AI:13 p 60
 12. C:6 p 271
 13. C:1 p 248

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Claes Eriksson 1997-2014.

Hem Framställd av DISGEN version 8.1d 2012-12-09